Електричество и тарифи в Испания

Комуниалните услуги (ток, вода, газ) са нещо, което всеки един от нас използва ежедневно. Какво обаче е важно да знаем, когато се окажем в ролята на титуляр в договор с някоя от компониите за комуниални услуги? Вероятно повечето от вас имат вземане-даване с подобни дружества в България, но в Испания начина на работа е малко по-различен и в тази статия ще се опитаме да го разясним, като ще наблегнем основно на електроснабдяването, тъй като то е унифицирано във всички испански провинции.

Електрическата мрежа в Испания

Електроснабдяването в Испания е разделено на няколко сектора:

  • Електропроизводство
  • Електропренос
  • Електроразпределение

В електропроизводството логично е ангажирано с производството на електрическа енергия, която чрез електропреносната мрежа стига до консуматорите, които от своя страна сключват договор за ползване на електричество с електроразпределителните дружества. Електропроизводството и електропреноса са под изключителния контрол на държавата, тъй като са стратегически за националната сигурност, и крайният потребител почти няма никакво отношение и влияние в тези сектори. Електроразпределението е частта от енергийната система, където вие като потребител имате реална възможност да контролирате разходите си.

Електроразпределителни компании

В Испаниясъществуват стотици електроразпределителни компании. Най-голямата от тях може би е Iberdrola Clientes и е масово използвана от крайните потребители. Iberdrola продава на сравнително високи цени, въпреки че разликата в крайната цена между различните компании не варира в големи граници, но удобството на Iberdrola е, че разполага с развита мрежа от офиси, където може директно да се направи консултация по всякакви въпроси, както и да се плати сметката в брой.

Как функционира електрическата система

Електромера (contador) е изключителна държавна собственост, като вие като потребител плащате наем за неговото използване. Таксата се калкулира във вашата фактура. Повечето електромери са свързани в мрежа с директно отчитане и разполагат с уникален номер наречен CUPS.

За разлика от България, в Испания сметката ви за електричество се състои от два основни компонента: силата на тока (potencia) и изразходваното количество.

Силата на тока се измерва в киловата kW и като цяло определя колко електроуреда можете да пуснете едновременно преди да ви паднат бушоните. За всеки заявен киловат вие плащате около 42 ЕВРО годишно, като тази сума варира в малки граници между различните електроразпределители. По принцип най-масово хората използват около 3,5 kW което по проста сметка прави:

3,5 x 42 евро на година = 147 евро годишно фиксиран разход

Т.е. дори и абсолютно никакъв ток да не използвате, вие ще заплащате този фиксиран разход на вашата компания за електроразпределение. Следващият компонент от сметката е изплозваното количество електроенергия. То се измерва в киловатчаса kWh, като в зависимост от плана който сте избрали можете да имате диференциран разход за дневна и нощна енергия. Дневната енергия обикновено е около 16 цента/квч и е в часовете от 12:00 до 22:00, а нощната е на половина или около 8 цента/квч и е в останалият часови диапазон от 22:00 до 12:00.


Търсене в сайта:

Последни материали:

Адресна регистрация в Испания
Ползване на електричество в Испания
Смяна на регистрационен номер на автомобил в Испания
Подмяна на българска шофьорска книжка с испанска

Полезни връзки за Испания:

DGT (Trafico) - запазване на час
Extranjeria - запазване на час
Agencia Tributaria - запазване на час

Можете да се свържете с нас по всякакъви въпроси, за които смятате, че бихме могли да сме ви от помощ. Моля ползвайте формата за контакти.