Адресна регистрация в Испания

Адресната регистрация е може би първото нещо, което трябва да направите ако планирате дългосрочен престои в Испания. Тя се прави в кметството (ayuntamiento) по местоживеене, като е необходимо да представите доказателства, че живеете на адреса, за който претендирате. Реално има няколко варианта с които да направите вашата адресна регистрация:

Като собственик

Ако сте собственик на жилище (честито!) за да направите адресна регистрация във вашият имот, освен нотариалния акт (escritura) е необходимо да покажете и фактура от комунална услуга (или договор, ако все още не сте получили фактура) на адреса ви. Всеки договор или фактура за ток, газ или вода ще ви свърши работа.

Като наемател

Адресната регистрация се извършва с договора за наем, като е много вероятно да ви поискат доказателство за платен наем. Като твърдо доказателство ще послужи банков превод от ваше име към името на наемодателя по договора. Ако плащате на ръка на наемодателя ви, нещо което е крайно непрепоръчително, винаги изисквайте да ви бъде подписана разписка. Аналогично на горния случай, фактура от комунална услуга на ваше име на адрес на наетото жилище ще ви свърши работа.

Като обитател на стая

Ако обитавате стая, най-вероятно не сте подписали никакъв формален договор. При това положение трябва да помолите човека който ви дава стаята, бил той собственик или наемател да ви придружи в кметството и да представи доказателства по по-горните точки.

Адресната регистрация е основен момен от вашият престой - без нея няма да можете да продължите с административните формалности. Без нея също така няма да имате право и на медицинско обслужване, въпреки че реално право за ползване на здравната система ще имате тогава когато започнете да се осигурявате в социалната система на страната - или като наето лице, или като самонаето лице.


Търсене в сайта:

Последни материали:

Адресна регистрация в Испания
Ползване на електричество в Испания
Смяна на регистрационен номер на автомобил в Испания
Подмяна на българска шофьорска книжка с испанска

Полезни връзки за Испания:

DGT (Trafico) - запазване на час
Extranjeria - запазване на час
Agencia Tributaria - запазване на час

Можете да се свържете с нас по всякакъви въпроси, за които смятате, че бихме могли да сме ви от помощ. Моля ползвайте формата за контакти.